Рішення від 18.07.2018 № 3472-VII Про внесення змін до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 18.07.2018 р. N 3472-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктів 6.2, 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою уточнення обсягів фінансування заходів Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 454-VІІ, Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 454-VІІ:

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки" в новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти розділ 6 Програми «Очікувані результати та ефективність Програми» в новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 1 до Програми «Ресурсне забезпечення Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки» в новій редакції (додаток 3).

1.4. Викласти додаток 2 до Програми «Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016-2020 роки» в новій редакції (додаток 4).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3472-VII

1. Паспорт
Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Заступник міського голови П. В. Вугельман, департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Філія "Одесліфт", ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур", ЧП "Портал - Н"

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, потенційні інвестори

6.

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

6.1.

Етапи виконання Програми

I етап - 2016 - 2018 роки
II етап - 2019 - 2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

978 537,0 тис. грн.

в тому числі:

7.1.

кошти бюджету м. Одеси

953 537,0 тис. грн.

7.2.

кошти інших джерел

25000,0 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3472-VII


6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ


Реалізація Програми сприятиме впровадженню положень державної житлової політики щодо покращення ситуації у ліфтовому господарстві та створенню безпечних умов експлуатації ліфтів. Реалізація заходів з відновлення ліфтового господарства у житловому фонді приведе до зниження соціальної напруги, дозволить забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами відповідно до встановлених нормативів та національних стандартів.

У ході реалізації Програми передбачається:

- замінити орієнтовно 1128 ліфтів зі строком експлуатації більше 25 років;

- подовження терміну експлуатації на 10-18 років орієнтовно 650 ліфтів;

- обладнання диспетчерським зв’язком 1459 ліфтів.


Своєчасне виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити:


• скорочення споживання електроенергії модернізованими ліфтами до 40-50%;

• надійну і безпечну роботу ліфтів і ліфтового господарства та недопущення аварійних ситуацій при експлуатації ліфтів;

• скорочення термінів простоїв ліфтів;

• приведення ліфтів та ліфтового обладнання багатоповерхових житлових будинків у відповідність до сучасних вимог;

• інноваційний розвиток та впровадження новітнього обладнання у ліфтовому господарстві;

• підвищення енергоефективності роботи ліфтів і ліфтового обладнання;

• покращення соціально-побутового обслуговування населення, запобігання травматизму та підвищення якості комунальних послуг.


Секретар ради

О. Потапський

 


Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3472-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

I етап

II етап

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього, в тому числі:

99810,0

282360,0

441747,0

74810,0

79810,0

978537,0

бюджет міста Одеси

89810,0

267360,0

441747,0

74810,0

79810,0

953537,0

в тому числі за головними розпорядниками бюджетних коштів:

департамент міського господарства Одеської міської ради

89810,0

260000,0

434810,0

74810,0

79810,0

939240,0

департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

0

7360,0

6937,0

0,0

0,0

14 297,0

інші джерела

10 000,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 4
до рішення Одеської міської ради
18.07.2018 N 3472-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

I етап

II етап

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1.

Організація виробничого комплексу з виробництва та модернізації ліфтів, супутнього виробництва з листового металу

2016 - 2017 роки

Потенційний інвестор

Усього, в т. ч.:

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

Налагодження функціонування комплексу з виробництва та модернізації ліфтів, супутнього виробництва, створення нових робочих місць, зростання надходжень до бюджету

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

2.

Заміна ліфтів

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

719 000,0

40 000,0

221 000,0

353 000,0

50 000,0

55000,0

Заміна 1128 ліфтів

бюджет м. Одеси

719 000,0

40 000,0

221 000,0

353 000,0

50000,0

55000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Модернізація ліфтів із застосуванням енергозберігаючих технологій

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

196 190,0

45000,0

34190,0

77 000,0

20 000,0

20 000,0

Продовження терміну експлуатації орієнтовно 650 ліфтів на 10 - 18 років, скорочення споживання електроенергії модернізованими ліфтами до 50 %

бюджет м. Одеси

196 190,0

45000,0

34 190,0

77 000,0

20000,0

20000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Встановлення, модернізація та капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

24050,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

Обладнання диспетчерським зв'язком 1459 ліфтів

бюджет м. Одеси

24050,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Актуалізація тарифу на технічне обслуговування ліфтів

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства, департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Встановлення економічно обґрунтованого тарифу, що дасть змогу забезпечити повноцінне обслуговування ліфтів

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Капітальний ремонт ліфтів у медичних закладах

2017-2018 роки

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

14297,0

0,0

7360,0

6937,0

0,0

0,0

Продовження терміну експлуатації ліфтів

бюджет м. Одеси

14297,0

0,0

7360,0

6937,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за Програмою

Усього, в т. ч.:

978 537,0

99810,0

282360,0

441 747,0

74810,0

79810,0

 

бюджет м. Одеси

953 537,0

89 810,0

267360,0

441 747,0

74810,0

79810,0

інші джерела

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

 
".

Секретар ради

О. Потапський


 
 
Матеріалі використані с сайту document.UA о