Рішення від 08.11.2017 № 2592-VII Про внесення змін до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 08.11.2017 р. N 2592-VII

Про внесення змін до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підпункту 6.3 пункту 6 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року N 1115 (Розпорядження N 1115), у зв'язку з необхідністю відновлення роботи ліфтів, які відпрацювали граничний термін та подальша експлуатація яких заборонена постановами Одеського окружного адміністративного суду, Одеська міська рада вирішила:

1. Внести наступні зміни до Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року N 454-VII (Програма N 454-VII):

1.1. Викласти розділ 1 Програми "Паспорт Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки" в новій редакції (додаток 1).

1.2. Викласти додаток 1 до Програми "Ресурсне забезпечення Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки" в новій редакції (додаток 2).

1.3. Викласти додаток 2 до Програми "Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки" в новій редакції (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток 1
до рішення Одеської міської ради
08.11.2017 N 2592-VII

1. Паспорт
Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Одеської міської ради

2.

Розробник Програми

Заступник міського голови П. В. Вугельман, департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент міського господарства Одеської міської ради

3.

Співрозробники Програми

Філія "Одесліфт", ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур", ТОВ "Апогей"

4.

Відповідальний виконавець Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради

5.

Виконавці Програми

Департамент міського господарства Одеської міської ради, департамент економічного розвитку Одеської міської ради, департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, потенційні інвестори

6.

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

6.1.

Етапи виконання Програми

I етап - 2016 - 2018 роки
II етап - 2019 - 2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

611600,0 тис. грн.

в тому числі:

7.1.

кошти бюджету м. Одеси

586600,0 тис. грн.

7.2.

кошти інших джерел

25000,0 тис. грн.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 2
до рішення Одеської міської ради
08.11.2017 N 2592-VII

"Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми (тис. грн)

I етап

II етап

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього, в тому числі:

99810,0

282360,0

74810,0

74810,0

79810,0

611600,0

бюджет міста Одеси

89810,0

267360,0

74810,0

74810,0

79810,0

586600,0

в тому числі за головними розпорядниками бюджетних коштів:

департамент міського господарства Одеської міської ради

89810,0

260000,0

74810,0

74810,0

79810,0

579240,0

департамент економічного розвитку Одеської міської ради

0

0

0

0

0

0

департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

0

7360,0

0

0

0

7360,0

інші джерела

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

".

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 3
до рішення Одеської міської ради
08.11.2017 N 2592-VII

"Додаток 2
до Програми

Напрями діяльності та заходи
Міської цільової програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі:

Очікуваний результат

Усього

I етап

II етап

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1.

Організація виробничого комплексу з виробництва та модернізації ліфтів, супутнього виробництва з листового металу

2016 - 2017 роки

 

Усього, в т. ч.:

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

Налагодження функціонування комплексу з виробництва та модернізації ліфтів, супутнього виробництва, створення нових робочих місць, зростання надходжень до бюджету

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

2.

Заміна ліфтів

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

416000,0

40000,0

221000,0

50000,0

50000,0

55000,0

Заміна 450 ліфтів

бюджет м. Одеси

416000,0

40000,0

221000,0

50000,0

50000,0

55000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Модернізація ліфтів із застосуванням енергозберігаючих технологій

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

139190,0

45000,0

34190,0

20000,0

20000,0

20000,0

Продовження терміну експлуатації орієнтовно 460 ліфтів на 10 - 18 років, скорочення споживання електроенергії модернізованими ліфтами до 50 %

бюджет м. Одеси

139190,0

45000,0

34190,0

20000,0

20000,0

20000,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Встановлення, модернізація та капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

24050,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

Обладнання диспетчерським зв'язком 1045 ліфтів

бюджет м. Одеси

24050,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

4810,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Актуалізація тарифу на технічне обслуговування ліфтів

2016 - 2020 роки

Департамент міського господарства, департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Встановлення економічно обґрунтованого тарифу, що дасть змогу забезпечити повноцінне обслуговування ліфтів

бюджет м. Одеси

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Капітальний ремонт ліфтів у медичних закладах

2017 рік

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Усього, в т. ч.:

7360,0

0,0

7360,0

0,0

0,0

0,0

Продовження терміну експлуатації ліфтів

бюджет м. Одеси

7360,0

0,0

7360,0

0,0

0,0

0,0

інші джерела

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всього за Програмою

Усього, в т. ч.:

611600,0

99810,0

282360,0

74810,0

74810,0

79810,0

 

бюджет м. Одеси

586600,0

89810,0

267360,0

74810,0

74810,0

79810,0

інші джерела

25000,0

10000,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

 
".

Секретар ради

О. Потапський


 
 
Матеріалі використані с сайту document.UA о